• EXPERIENCING THE EXPERIENCE

   Hi,

  Dear all,
   
  As you know Emotional Intelligence deals with managing emotions. Our emotions are stimulated through internal or external stimuli. Our past incidences get connected, and memories related to it also get stimulated. Thus we experience emotions. Emotions prepare us to mobilise in emergency situations and guide us to get prepared for any situation which will take place in the nearest future.
   
  I want to know whether our emotions and memories get awakened even though external stimulus doesn't contain or produce any fear, horror, guilt, but produce good positive stimuli and still responses we get are sometimes related with other than only positive emotions.

  Thus the hypothesis is; "Emotional response to positive stimulus includes other than positive emotions."
   
  For this you will find some photographs/ Pictures down in the article. Pl. select one photograph.  And you will be writing answers to the questions asked. It will take only 10 to 15 minutes.
  And with this, I would like to invite you to take out some minutes (10 / 15) to visit this journey...................................
  There are some photographs in the attached folder.
  Pl. Pl. observe each photograph properly, Take your time to observe it, and answer my questions. If you feel your answers should not be read by other member’s of the group you can always use my email id. i.e. arati.suryawanshi@gmail.com or mindful.heart@yahoo.in
  Pl. think and write about it.
  Questions...


  1. After observing each photograph what thoughts and feelings are coming to your mind?


  2. After visiting them, do you remember any of the incidences of your life? Can you Pl. share that?


  3. To which context will you relate these photographs?  As  happy, sad, lonely, out of the world, witty, revengeful, or any other. I have observed various responses with many people.


  4. Pl. observe  them again and tell/write me what do you want to do now?


  Pl. experience this awakening, enlightening experience and give chance to me to experience Your  experience. 
   THANK YOU SO SO VERY MUCH
  ....................................

   

  PHOTOGRAPH NO. 1 .

  PHOTOGRAPH NO. 2

  PHOTOGRAPH NO. 3

  PHOTOGRAPH NO. 4

  PHOTOGRAPH NO. 5

  PHOTOGRAPH NO. 6

   

  Author Arati Suryawanshi, is Ph.D. Scholar in Emotional Intelligence in Human Resource Management at Dr. D.Y. Patil University, Her Ph.D. research is supported with SEI Assessments, i.e. Social Emotional Intelligence Assessments, by 6seconds International, the NGO completely devoted to Emotional Intelligence. Each one of your comment is important for me. Please take this interesting survey and try to give the answers of above asked five questions here in comments or to me on my email id. Thank you in advance. 

   


 •                                 Kaleidoscope, The festival of uniqueness Marathi Document.

  क्या लि डो स्को प 

  "उत्सव वैशिठ्ठ्य पूर्ण तेचा" 

  आपण सगळे ज्या जगात राहतो त्या जगात सगळे जण एकतर खूप व्यस्त आहेत त्यामुळे  एकमेकांच्या ज्या गोष्टी प्रथम समोर येतात त्या गोष्टींकडे आपण आधी लक्ष देतो पण त्यामुळे बरेचदा आपण समोरच्या व्यक्तीला काय वाटत, त्याचा विचार करण्याचा विचारही मनात येत नाही, आपण विसरतो किंवा  वेळ मिळत नाही. आणि आपण त्या व्यक्तीच्या विशेष व्यक्तिमत्त्वाच्या बाजूंना मुकतो. आपण वागत असतो  पण त्यात पूर्णत्व नसते. त्याच महत्वाच कारण सांगतांना "पिटर स्यालोवी" भावनिक बुद्धिमत्तेचे जनक असे म्हणतात कि , आज आपण समोरच्याच्या भावनांना फारस महत्त्व देत नाही. खूप जास्त जीवन गतिमान झाल्याने आपल्याकडे वेळच नाही. आपल्याला खूप जास्त गोष्टी करायच्या आहेत आणि त्या खूप पट्टकन करायच्या आहेत. त्यामुळे आपण भावनिक बुद्धिमत्तेचा उपयोग करायला विसरतो. 

  " पिटर स्यालोवी"  ह्यांच्या मते, भावनिक बुद्धिमत्तेच्या तीन महत्त्वाच्या बाजू आहेत. 

  १. भावना ओळखणे, त्या समजणे ,

  २. भावना  व्यक्त करणे आणि 

  ३. त्यांचे व्यवस्थापन करणे. 

  नवीन पिढीहि अश्याच पद्धतीने मोठी होत आहे. आणि अशाच  पध्ततीने पुढे जाण्या आधी  आपण ह्या जनरेशनला वेळेवरच त्यांच्यातल्या विविध गोष्टींची ओळख करून द्यायला हवी आणि एकमेकांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण तेचि देखील ओळख करून दिली पाहिजे. त्यामुळे ते एकमेकांच्या वैशिष्ठ्यपूर्ण तेचा आदर करायला शिकतील.  त्यांच्यांत लहानपणापासूनच भावनिक बुद्धिमत्तेची कौशल्ये निर्माण करायला हवित. 

  आम्ही "दिशा युनिक सायकोलोजीकाल कन्सल्टन्सी" फोर्ट, मुंबई (साउथ) द्वारे हा पुढाकार घेत आहोत.की, कार्यशाळा आणि विविध अनुभवांद्वारे मुलापर्यंत भावनिक बुद्धीमत्तेचे महत्त्वं हसत खेळत पोहोचवून त्यांच्यात तशी कौशल्ये निर्माण करणे. हा उपक्रम त्याचाच एक भाग आहे. 

                    संशोधन असे सांगते आणि आमचा असा विश्वास आहे, कि भावनिक बुद्धिमत्तेमुळे ह्या पिढीत खालील महत्त्वाची कौशल्ये निर्माण होण्यास मदत होईल. , 

                                           १. मुलांनमध्ये संवेदनशील ता निर्माण होईल. त्याबद्दलची जागृती येईल. 

                                           २. तेढ, तिटकारा, द्वेषाची भावना कमी होउन एकमेकांबद्दल आनंदाचे वातावरण, सकारात्मकता निर्माण होईल. 

                                           ३. भावनिक भाषेचे महत्त्व समजेल. आणि व्यक्त करण्यासाठी योग्य शब्द सापडतात. 

                                           ४. भावनांचा समतोल ठेवायला शिकतात.  विचार आणि भावनांना योग्य दिशा देता येते. 

                                           ६. पुढील आयुष्यासाठी योग्य निर्णय घेता येतात. 

                                           ७. आयुष्य उत्तम जगण्यासाठी एक छान लक्ष्य मिळंते. अर्थपूर्णता येते. 

                                           क्यालीडोस्कोप हि एक आनंदाची पर्वणी असेल ज्याद्वारे ह्या नवीन पिढीला घडवता येईल. 

                                            धन्यवाद 

                                           आरती सूर्यवंशी 


 • REACTIVE GOALS : NO ACCESS FOR SUCCESS

  In the journey of life the best part is that, along the journey, we meet with beautiful human beings and minds and their hearts.
   
  It is also about knowing new things from them.  Completely new sides of positivity and new sides of negativity, which I have never ever thought about. Unimaginable. So, today I want to write about Reactive Goals.
   
  For me Reactive Goals are Goals when people have very limited goal in their hand. Very small, single directional, single thought only. That doesn't allow any other directions, any other thoughts, any other ideas or openness.
   
  Their ideas about life are same as about people around them, about their leaders, about their managements. How does this happen? What takes place in their lives?
   
  But something happens this way,
   
  When people meet people and look at the situation through another persons Spectakles, which has single lense and that is also broken. Then this single directional, soul thought oriented approach takes place.
   


  In this, They are not even aware about their own situation and what is happening with them?  The image is completely distorted. That becomes Scary. Scary for themselves. For their families and their lives. 
   
  Because then they have a very limited, ristrictive, narrow, one sided, imcomplete approach for life, for people, for situations. And everything seem challenging and competitive to them. Then it becomes extremely untrustworthy. They may say NO to the situations which are important for them to grow.

  They may even say NO for growth. And prefer NO access for success.

  This is the completely unique situation I found which is not healthy at all. Which shows direct need of Well-being sessions in their lives.

  Where as, at another side of the world, People are wearing decorative lenses to look at the world.
   

  The complete approach is opposite. It looks beautiful. It is open, accepting, sharing, colourful. Multi directional, multi ideas are welcomed, various thoughts are discussed, analysed and then final decision is taken place.

  That decision always takes people towards success. Because that involves emotional intelligence.

  They accept change, accept new ideas, open for new thoughts, with non-judgemental approach.  

  They enjoy the process and whole journey with joy. They create positive energy  and spread it around. They know that their goals are meaningful. People around them start cooperating with them and helping with them.

  They might not be fully aware about the situation but they accept it and try their best to become more aware about it.

  They choose from the options available and also try their best to create new options for them. They choose. And
  They give themselves the same which they choose and opt for their lives. As Optimism, Navigating emotions, and consequential thinking. They apply their consequential thinking for their success.


  That is how they bring EQ WHEEL into action.

  What do you choose for your life?
   

  Visit our Website: www.mindfulheartconsultancy.com

  Powered by www.website.com

 •                             WHAT IS A TRUE FRIENDSHIP?

  Friendship is faith, trust, joy, fun, creating something together.
   
  Friendship is true, when it is not always based upon ego, it is true when it is open and others are allowed to become friends with your friend.
   
  It is true when it has some positive cause but it is hampered when it is developed for some selfish motive.  
   
  It is true when friend is always available for you in all your challenges and in any odd times. But it is not true, when fake reasons are given to keep friendship going.
   
   
  Friendship based upon truth lasts longer.
   
   
   
   
   MINEIN :1
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  When two friends come together for a good cause they create something beautiful.
   
   
   
   
   TRY THIS ACTIVITY
   
   
   
  1.    For this activity, you need one A4 size paper, two pencils, one table and two chairs or you also can sit down to perform this activity.
   
   
  2.    A paper will be kept between both of you and you both will start drawing on it.  Both will be drawing on the same paper and on the same topic.
   
  3.    It has been observed that Initially people have torn at least one paper, asked for making two halves of the paper, not become easily ready to draw on the same topic. Showed less amount of trust. And that also loosen their confidence.
   
  4.    Let it happen in the beginning for some time; and then give them a minute to think for a while.  And Start again.
   
  5.    Many of them find out way to complete the task. And take the challenge quite well. Some of them still have problems. May be the other friend is taking more paper, more space or something like this or the common complaint is, other person is spoiling the drawing. Just observe whatever is happening.
   
  6.    Discuss and Debrief.
   
   
   
  Every reaction, there is a new scope for learning.
   
   
  MINEIN : 2
   
   
   
   
   
   
   
   
  A True friend is that who connects.
   
   
   What does research say?
   

  :: CHARACTERISTICS OF SOCIAL CONNECTIONS AND HAPPINESS ::

   

   

   

  • Loving relationships are crucial to our well-being and happiness.
  • Connections and relationships create space for safety and support that help us to explore and learn more. 
  • We can build more resources and cope up appropriately with stress and adversity.
  • Self - worth is validated. 
  • Diverse ideas and influences help us to grow and become successful.
  • Fun, care and celebration of good times.
  • People with strong social connections have less stress-related health problems, lower risk of mental illness, and faster recovery from trauma. 
  • Healthy life-style habits are promoted.
  • Psychologist James H. Fowler studied the data of 5,000 people over 20 years and found that happiness benefits other people through three degrees of connection, and that the effects last for a year. 
  • He says, " We found a statistical relationship not just between your happiness and your friends' happiness, but between your happiness and your friends' friends' happiness."
  • The concept "hedonic adaption" is may be an exception here.  Hedonic Adaption is that, joys of loves and trimphs and sorrows of losses and humiliation fade with time. 
  • In contrast to material goods, we are more likely to continue to want our close relationships, even after we attain them, and to continue to derive positive emotions from them. 
  • Christakis suggests that, “There is a new kind of hierarchy we might think about as policymakers and social scientists. It’s not just whether you are rich or poor, black or white, urban or rural. It’s also about where you are located in the network.”
  • Zen Habits, by Leo Babauta, He mentions that, with connections we also meet with new opportunities, collaborations and emergence of new creation which was not before there. 
  • He also explains the importance being open for new people and thoughts. And coming real with other people rather than just a knowledgeable, smart, accomplished and funny person. That is also true but not completely true so, there is a danger that these things may hinder in the process of being a true friend and create true connections. Sometimes being vulnerable is not bad. That shows trust among all other new strange people. And that may also increase the possibility of trustworthy, deeper connections and long-lasting better friendships. 
   
  So be a good friend, be real, be vulnerable, be connected. Have a great friendship day. 

  Google Images : 1
   
   
   
   
  Resourses: 
   
  http://zenhabits.net/connect/
   
  http://www.pbs.org/thisemotionallife/topic/connecting/connection-happiness
   

  https://edge.org/panel/nicholas-christakis-the-science-of-social-connections-headcon-13-part-v

   
  Images ( first 2) : From MinEin : Mindfulness Emotional Intelligence Program.
   


This website is created and hosted by Website.com's Site Builder.